PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

KOMUNIKAT  II

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:

1. W dniach 25.03.2020 r. – 10.04.2020 r. zostają zawieszone wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników poradni, a wizyta w sekretariacie  poradni będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu – nr telefonu 44 632 28 74

2. Rejestracja dzieci na diagnozy i konsultacje odbywać się będzie wyłącznie na wskazany powyżej nr telefonu

     Z poważaniem

Dyrektor Anetta Gargul

 
OGŁOSZENIE

     Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie informuje, że wszystkie osoby zainteresowane kontaktem z konkretnym specjalistą poradni mogą korzystać z adresów poczty elektronicznej zamieszczonej przy imieniu i nazwisku pracownika, które znajdują się w zakładce Pracownicy poradni.
     Zachęcamy do tej formy kontaktu.

 
KOMUNIKAT
 
Informujemy, że w Poradni codziennie, pod numerem telefonu 44 632 28 74, można skorzystać z konsultacji telefonicznych udzielanych przez specjalistów tj. psychologa, pedagoga, logopedę oraz doradcę zawodowego.
 
Konsultacje udzielane są w godzinach:
poniedziałek – czwartek  8.00 – 15.30
piątek                           8.00 – 12.00
 
Jednocześnie informujemy, że wnioski o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są codziennie w sekretariacie poradni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w poradni w sprawie złożenia ww. dokumentów –
nr telefonu 44 632 28 74.
 
Informacja dla rodziców/opiekunów
 
Drodzy rodzice, zachęcamy do zapoznawania się z zamieszczanymi na bieżąco materiałami pomocniczymi psychologiczno-pedagogicznymi, w tym logopedycznymi:
·      poradami;
·      wskazówkami do pracy;
·      przykładowymi ćwiczeniami
do wykorzystania w samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy zainteresowani rodzice, opiekunowie, ale także uczniowie mogą skorzystać z porad specjalistów z wykorzystaniem zakładki Wirtualny doradca znajdującej się po lewej stronie strony startowej Poradni.
Serdecznie witamy na stronie internetowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bełchatowie        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Bełchatowie jest publiczną placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Powiat Bełchatowski, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.
      Udzielamy specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej,  logopedycznej dzieciom i młodzieży oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej  rodzicom, nauczycielom i wychowawcom związanej z wychowaniem i  kształceniem dzieci i młodzieży. Doradcy zawodowi pomagają dzieciom i  młodzieży  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.     
         Swoim działaniem obejmujemy przedszkola, szkoły placówki z  terenu powiatu bełchatowskiego tj. miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin:  Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów.

  Od kwietnia 2004 roku działa Punkt Terapeutyczny Poradni z siedzibą w Zelowie, w którym prowadzona jest terapia pedagogiczna i logopedyczna.
Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne, wymaga jedynie zgody rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
Wizyta u specjalistów wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu i godziny w sekretariacie poradni.    Serdecznie zapraszamy
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego