PPP

Przejdź do treści

Menu główne:


Informacja dla rodziców

     Drodzy rodzice, zachęcamy do zapoznawania się z zamieszczanymi na bieżąco materiałami w zakładce Materiały dla rodziców I oraz Materiały dla rodziców II, w których znajdziecie Państwo szereg artykułów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej do wykorzystania w samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.
     Jednocześnie przypominamy, że wszyscy zainteresowani rodzice, opiekunowie, ale także uczniowie mogą skorzystać z porad specjalistów z wykorzystaniem zakładki Wirtualny doradca znajdującej się po lewej stronie strony startowej Poradni lub adresów mailowych znajdujących się przy nazwisku każdego specjalisty w zakładce Pracownicy poradni.
     Ponadto, codziennie od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.30 oraz w piątek w godz. 8.00 – 12.00 pełnią dyżur specjaliści poradni pod numerem tel. 44 632 28 74

 

Szanowni Państwo,
od  dnia  4  maja  2020  r.  Poradnia  wznowiła  działalność diagnostyczną
w formie bezpośredniej pracy.
 

    Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Poradnia wznawia działalność diagnostyczną w formie bezpośredniej pracy w zakresie wydawania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży. Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej w pierwszej kolejności przyjmowani będą klienci w sprawie wydawania orzeczeń do kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju a także innych opinii związanych ze zmianą etapu kształcenia (odroczenia, przyspieszenie obowiązku szkolnego, pierwszeństwa przyjęcia do szkoły ze względu na stan zdrowia) oraz w sprawach pilnych.

 
 
   W dalszej kolejności będą umawiani klienci, których wizyty zostały odwołane w związku z pandemią. Rodziców ubiegających się o zgodę na edukację domową informujemy, że od dnia 24 maja 2020 r. nie jest wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w tej sprawie.
 

     Z uwagi na przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przyjmujemy wyłącznie osoby zdrowe (dotyczy zarówno dziecka jak i członków rodziny). Przed spotkaniem rodzic/opiekun powinien zapoznać się z Procedurą bezpieczeństwa sanitarnego w okresie epidemii COVID-19 a przed wejściem na teren Poradni rodzic/opiekun będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety wstępnej kwalifikacji.
 

    W celu uzyskania informacji lub złożenia wniosków, odbioru dokumentów (opinii i orzeczeń) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem  Poradni w godzinach 7:30-15:30, tel. 44 632 28 74 lub e-mailowo: sekretariat@pppbelchatow.pl

Ważne informacje dla Rodziców/Opiekunów/Klientów Poradni

1. Do Poradni rodzice/opiekunowie mogą przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Również rodzice/opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka/ucznia do Poradni.
2. Wszystkim osobom wchodzącym na teren Poradni będzie mierzona temperatura – w przypadku temperatury ciała wynoszącej co najmniej 37,5 stopnia wizyta zostanie przełożona na późniejszy termin.
3. Na diagnozę z dzieckiem zgłasza się tylko jeden rodzic lub opiekun, bez rodzeństwa i innych członków rodziny.
4. Na teren Poradni dzieci nie przynoszą żadnych niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek, w szczególności pluszowych.
5. Przed wejściem na teren Poradni wszyscy rodzice/opiekunowie, a także dzieci i młodzież, mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk znajdującym się na stole przy drzwiach wejściowych do Poradni.
6. Osoby dorosłe wchodzące na teren Poradni, która jest miejscem użyteczności publicznej, mają obowiązek zasłaniania ust i nosa /obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju materiałów zasłaniających usta i nos/. Obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje przez cały okres przebywania na terenie Poradni.
7. Rodzice/opiekunowie wypełniający dokumenty w sekretariacie Poradni zobowiązani są do używania przy tej czynności jednorazowych rękawiczek.
8. Obowiązek zasłaniania ust i nosa nie dotyczy:
  • diagnozowanych dzieci i uczniów
  • osób, które mają problemy z oddychaniem
  • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia
9. Na terenie Poradni może znajdować się maksymalnie 5 dorosłych osób – opiekunów dzieci/klientów poradni. W tej liczbie nie są uwzględniani pracownicy Poradni.
10. Rodzice i opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 2 metry.
11. Klienci Poradni oczekujący na wejście do sekretariatu Poradni powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 2 metry, zgodnie z naklejonymi na podłodze żółtymi liniami wyznaczającymi ww. dystans.
12. Opiekunowie dzieci i młodzieży/pełnoletni uczniowie powinni zachować dystans społeczny, wynoszący min. 2 metry wobec pracowników Poradni – pracowników sekretariatu oraz specjalistów prowadzących diagnozę.
13. Z ogólnodostępnej toalety Poradni może korzystać jednocześnie maksymalnie
1 osoba dorosła z dzieckiem.
14. Po skorzystaniu z toalety należy dokładnie umyć ręce zgodnie z wywieszonymi w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zasadami prawidłowego mycia rąk oraz zdezynfekować wg instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
15. Na diagnozę rodzice przynoszą dla dzieci/uczniów własne ołówki, długopis, gumkę, nożyczki, kredki.
16. Wszystkie osoby wchodzące na teren Poradni zobowiązane są do wypełnienia wywiadu wstępnego związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Nie stosowanie się do powyższych zasad będzie skutkowało przesunięciem terminu wizyty w Poradni na późniejszy termin.

KOMUNIKAT  IV

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie informuje,
że decyzją Ministra Edukacji Narodowej przedłużone zostaje
czasowe ograniczenie funkcjonowania poradni

1. Do dnia 24.05.2020r. zostają zawieszone wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników poradni, a wizyta w sekretariacie poradni będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu – nr telefonu 44 632 28 74

2. Wnioski o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego można składać po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w sekretariacie poradni pod wskazanym powyżej numerem telefonu

   
KOMUNIKAT  III

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie informuje,
że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:

1. Do dnia 26.04.2020r. zostają zawieszone wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników poradni, a wizyta w sekretariacie poradni będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu – nr telefonu 44 632 28 74

2. Wnioski o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego można składać po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w sekretariacie poradni pod wskazanym powyżej numerem telefonu

   
KOMUNIKAT  II

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:

1. W dniach 25.03.2020 r. – 10.04.2020 r. zostają zawieszone wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników poradni, a wizyta w sekretariacie  poradni będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu – nr telefonu 44 632 28 74

2. Rejestracja dzieci na diagnozy i konsultacje odbywać się będzie wyłącznie na wskazany powyżej nr telefonu

     Z poważaniem

Dyrektor Anetta Gargul

 
OGŁOSZENIE

     Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie informuje, że wszystkie osoby zainteresowane kontaktem z konkretnym specjalistą poradni mogą korzystać z adresów poczty elektronicznej zamieszczonej przy imieniu i nazwisku pracownika, które znajdują się w zakładce Pracownicy poradni.
     Zachęcamy do tej formy kontaktu.

 
KOMUNIKAT
 
Informujemy, że w Poradni codziennie, pod numerem telefonu 44 632 28 74, można skorzystać z konsultacji telefonicznych udzielanych przez specjalistów tj. psychologa, pedagoga, logopedę oraz doradcę zawodowego.
 
Konsultacje udzielane są w godzinach:
poniedziałek – czwartek  8.00 – 15.30
piątek                           8.00 – 12.00
 
Jednocześnie informujemy, że wnioski o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są codziennie w sekretariacie poradni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w poradni w sprawie złożenia ww. dokumentów –
nr telefonu 44 632 28 74.
 
Informacja dla rodziców/opiekunów
 
Drodzy rodzice, zachęcamy do zapoznawania się z zamieszczanymi na bieżąco materiałami pomocniczymi psychologiczno-pedagogicznymi, w tym logopedycznymi:
·      poradami;
·      wskazówkami do pracy;
·      przykładowymi ćwiczeniami
do wykorzystania w samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy zainteresowani rodzice, opiekunowie, ale także uczniowie mogą skorzystać z porad specjalistów z wykorzystaniem zakładki Wirtualny doradca znajdującej się po lewej stronie strony startowej Poradni.
Serdecznie witamy na stronie internetowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bełchatowie        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Bełchatowie jest publiczną placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Powiat Bełchatowski, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.
      Udzielamy specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej,  logopedycznej dzieciom i młodzieży oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej  rodzicom, nauczycielom i wychowawcom związanej z wychowaniem i  kształceniem dzieci i młodzieży. Doradcy zawodowi pomagają dzieciom i  młodzieży  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.     
         Swoim działaniem obejmujemy przedszkola, szkoły placówki z  terenu powiatu bełchatowskiego tj. miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin:  Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów.

  Od kwietnia 2004 roku działa Punkt Terapeutyczny Poradni z siedzibą w Zelowie, w którym prowadzona jest terapia pedagogiczna i logopedyczna.
Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne, wymaga jedynie zgody rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
Wizyta u specjalistów wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu i godziny w sekretariacie poradni.    Serdecznie zapraszamy
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego