Czym jest cyberprzemoc i jak na nią reagować?
 
     Cyberprzemoc (cyberbullying) w przypadku dzieci i młodzieży to najczęściej przemoc rówieśnicza przy użyciu internetu i telefonów komórkowych. Jest to jedno z poważniejszych i bardziej powszechnych zagrożeń, z jakimi mogą mieć kontakt młodzi internauci.
 
 
 
Przegląd  wybranych  materiałów  edukacyjnych
 
  • Materiały  skierowane do  dzieci Pakiet „Przygody  Plika i Foldera w sieci" Zeszyt ćwiczeń dla dzieci. Pakiet jest dostępny na stronie: www.plikifolder.pl
  • Pakiet  „Owce  w  sieci"  Pakiet  jest  dostępny  na  stronie: www.pl.sheeplive.eu.  Projekt  Necio.pl  Necio.pl  to  projekt  edukacyjny skierowany  do  dzieci  w  wieku  4-5  lat,  przeznaczony  do  nauki bezpiecznego korzystania z internetu.  Program można pobrać ze strony: www.best.fdn.pl.
  • Zajęcia  lekcyjne  „Dzień  z życia"  Scenariusz  przeznaczony dla  uczniów szkół  gimnazjalnych.  „Dzień  z  życia"  poświęcony  jest  problemowi nadmiernego  korzystania z Internetu,  www.dzieckowsieci.fdn.pl
  • Zajęcia lekcyjne „Mój wizerunek online".Przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych,  poświęcone  świadomemu  i  odpowiedzialnemu kreowaniu wizerunku młodych ludzi online.  www.dzieckowsieci.fdn.pl
  • Zajęcia  lekcyjne  „Przygody  Fejsmena".Scenariusz  przeznaczony  dla klas  I-II  szkół  gimnazjalnych  i poświęcony  wizerunkowi  i prywatności  w sieci  ze  szczególnym  uwzględnieniem  portali  społecznościowych. www.dzieckowsieci.fdn.pl
  • Zajęcia  lekcyjne  „Sztuka  szukania".Przeznaczone  dla  klas  I-II  szkół gimnazjalnych.  Scenariusz  poświęcony  umiejętności  wyszukiwania  i krytycznego  weryfikowania  informacji  w  internecie. www. .dzieckowsieci .fdn. pl
  • Zajęcia  lekcyjne  „Stop  cyberprzemocy".Zajęcia  przeznaczone  dla uczniów  szkół  gimnazjalnych.  Scenariusz  poświęcony  problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem  mediów elektronicznych. Celem  zajęć jest  zwrócenie  uwagi  uczniów  na  zjawisko  cyberprzemocy  oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu,  związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców,  www.dzieckowsieci.fdn.pl
  • Zeszyt  ćwiczeń  „Web  We  Want".  „Web  We  Want.  Internet  jakiego chcemy"  to  edukacyjny  zeszyt  ćwiczeń  dotyczący  bezpiecznego, twórczego  i  odpowiedzialnego  korzystania  z  internetu.  Przeznaczony jest  dla  nastolatków  w  wieku  13-16  lat  (uczniów  szkół gimnazjalnych).www.webwewant.eu
  • Poradniki programu „Bezpiecznie w sieci" Broszury  zawierające  podstawowe  informacje  dotyczące  bezpiecznego korzystania  z  internetowych  serwisów.  Stworzono  siedem  publikacji: App  Storę,  Dbaj  o  Fejs  (Facebook),  Do  the  Check  (prywatność  na Facebooku), Instagram Andropid,  Instagram iPhone, Tumblr, Twitter. Poradniki dostępne sana  stronie:  http://dzieckowsieci.fdn.pl/poradniki
 
Materiały skierowane do  dorosłych
 
•  Pakiet „Zostań  znajomym  swojego dziecka". Jest to  pakiet  edukacyjny adresowany do  rodziców  i opiekunów  w  celu zachęcenia  ich do aktywnego  uczestnictwa w  internetowym  życiu dzieci, poznania  ich  zainteresowań  i wirtualnej  społeczności,  a także  zagrożeń, na jakie mogą trafić  podczas surfowania po  sieci.
•  Broszura  „Zagrożenia  internetowe.  Wybrane  zjawiska"  Broszura  jest przeznaczona  dla  szerokiego  grona  odbiorców,  którzy  zainteresowanie są bezpieczeństwem  w  internecie  oraz poszukują szybkiej  informacji. Broszura jest dostępna  na stronie  www.dyzurnet.pl.
•  Poradnik  „Zakup  kontrolow@ny".W  publikacji  elektronicznej  „Zakup kontrolow@ny"  zawarte  są  porady  dla  dorosłych  na  temat  tego,  jak dokonać  rozważnego  zakupu  sprzętu  elektronicznego  dla  dzieci. Publikacja  dostępna  na stronie  www.saferinternet.pl.
•  Kurs  e-learning  „Dziecko  w  sieci".  Kurs  dla  rodziców  i  profesjonalistów stanowiący  kompendium wiedzy  o  bezpieczeństwie  dzieci  i młodzieży w internecie.
•  Broszura „Nadmierne  korzystanie z komputera  i Internetu  przez dzieci i  młodzież"
•  Publikacja „Nadmierne  korzystanie z komputera  i Internetu  przez dzieci i  młodzież"  powstała  w  ramach kampanii  „W  którym  świecie  żyjesz?".  W broszurze  poruszono  kwestie  praktyczne  i  teoretyczne  związane  z zagadnieniem nadmiernego  korzystania z internetu i  komputera. Broszura jest dostępna  na stronie  www.saferinternet.pl.
 
Źródło:
Bezpieczeństwo dzieci online.  Kompendium  dla rodziców, nauczycieli i profesjonalistów
Polskie Centrum Programu Safer  Internet
Warszawa 2014
Copyright ©2014  NASK i Fundacja Dzieci Niczyje
www.saferinternet.pl
Naukowa i Akademicka Sieć  Komputerowa
 
 
 
SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU DLA RODZICÓW
 
 
Z komputera korzystają coraz mniejsze dzieci. Zadecydowało o tym rozpowszechnienie urządzeń mobilnych z ekranami dotykowymi, wygodniejszymi dla maluchów niż myszka i klawiatura. Kiedy udostępnić dziecku internet, telefon, laptop, tablet? Według danych z 2014 roku, 38 proc. amerykańskich dzieci w wieku poniżej 2 lat korzysta już z tabletu lub smartfona. Tymczasem według wytycznych Amerykańskiej Akademii Pediatrii dzieci w wieku 0-2 lata nie powinny mieć kontaktu z telewizją, grami, komputerem lub telefonami. Dzieci w wieku 2-6 lat  nie powinny spędzać przed  ekranem więcej niż 20 minut dziennie. Podczas, kiedy Internet jest dla dorosłych przede wszystkim źródłem wiedzy ,rozrywki lub narzędziem pracy, to dla większości dzieci jest miejscem, w którym rozgrywa się ich życie społeczne i towarzyskie. Jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w Internecie.
 
 
 
 
 
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie
 
     Jeśli zastanawiasz się, co robi Twoje dziecko w sieci, jak nauczyć je ostrożności i wspierać w rozwoju przy pomocy nowych mediów – sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci.
 
 
 
Mgr Małgorzata Gutknecht
Mgr Anna Waskiewicz- Polityło
 
Rozwijanie kompetencji cyfrowych rodziców
 
Czym jest cyberprzemoc i jak na nią reagować?
Cyberprzemoc (cyberbullying) w przypadku dzieci i młodzieży to najczęściej przemoc rówieśnicza przy użyciu internetu i telefonów komórkowych. Jest to jedno z poważniejszych i bardziej powszechnych zagrożeń, z jakimi mogą mieć kontakt młodzi internauci, szczególnie w wieku gimnazjalnym.
 
Czym są portale społecznościowe i jak korzystają z nich dziec
Instagram – umożliwia dzielenie się zdjęciami i filmami oraz modyfikowanie ich dzięki prostym w użyciu filtrom, udostępnianie i komentowanie w czasie rzeczywistym.
 
Ask.fm – popularny wśród dzieci i młodzieży serwis, w którym użytkownicy zadają pytania innym internautom i odpowiadają na nie.
 
Nk.pl (wcześniej Nasza Klasa) – swego czasu najpopularniejszy w Polsce serwis, dający możliwość publikacji tekstów, filmów, zdjęć, utrzymywania kontaktów ze znajomymi.
 
Snapchat – popularny wśród młodych internautów serwis służący do przesyłania materiałów (tekstów, zdjęć, filmów), które po kilku lub kilkunastu sekundach (w zależności od ustawień) znikają.
 
Twitter – serwis opierający się na krótkich, liczących do 140 znaków wiadomościach tekstowych, tzw. tweetach, publikowanych na prywatnych kontach użytkowników, które mogą być obserwowane przez innych internautów.
 
Najpopularniejszym serwisem społecznościowym jest Facebook