Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pppbelchatow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej.

 

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył PPP, w tym interaktywna mapa dojazdu do PPP,
 • treści będące w posiadaniu PPP, które nie zostały przez PPP lub na jego rzecz wytworzone lub przez PPP nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której PPP nie jest uprawniony.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-01-31
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anetta Gargul
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 44 632 28 74

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
 • Adres: Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 44 635 86 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie, przy ul. Czaplinieckiej 96 mieści się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie.

Do budynku prowadzi wejście ogólnodostępne w godzinach pracy Poradni. Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, następnie 2 stopnie schodów lub skorzystać z podjazdu dla niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe zewnętrzne otwierane automatycznie, drzwi wewnętrzne otwierane ręcznie.

Na parterze mieści się sekretariat oraz gabinety specjalistów. W budynku nie ma schodów, są szerokie korytarze, drzwi i toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy sekretariatu kierują petentów do gabinetów.

W budynku nie ma pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

W odległości 20 m od budynku Poradni znajduje się parking miejski z 1 wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Informacje dodatkowe

Udogodnienia

 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.