Co to jest Powiatowy Tydzień Logopedy?


Powiatowy Tydzień Logopedy, czyli PTL, to coroczne działanie inicjowane przez Powiatowe Koło Logopedów działające jako Grupa Wsparcia przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie.

Proponowany projekt ma na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju pomocy logopedycznej.

Adresatami i docelowymi odbiorcami PTL są wszystkie dzieci i uczniowie (także ich rodzice) potrzebujący profesjonalnego wsparcia logopedycznego z terenu powiatu bełchatowskiego.

W ramach PTL można realizować każdą ideę, każdy pomysł, każde działanie na rzecz promocji i rozwoju pomocy logopedycznej. Mogą to być warsztaty, zajęcia, treningi, prelekcje, prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych/terapeutycznych, festyny, dni otwarte, konkursy…, itp.

Zapraszamy do udziału w PTL wszystkich członków i sympatyków Powiatowego Koła Logopedów.

Organizatorzy imprez w ramach PTL (na terenie placówek macierzystych lub poza nimi) otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

Podsumowanie PTL wraz z przekazaniem certyfikatów nastąpi w grudniu danego roku szkolnego w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie.Koordynatorki projektu
w Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Bełchatowie:

Anna Waśkiewicz – Polityło – przewodnicząca Powiatowego Koła Logopedów   
Agnieszka Nagodzińska – Bociek – sekretarz Powiatowego Koła Logopedów