Zajęcia w sali doświadczania świata
 
Sala Doświadczania Świata to miejsce gdzie przy użyciu specjalnego sprzętu można dokonywać wielozmysłowej stymulacji zmysłów. Dzieci mogą doświadczać nowych bodźców, wzbogacać swoje doświadczenia oraz miło spędzać czas. Głównym celem terapii jest szerokie doświadczanie otaczającego świata poprzez zmysł wzroku, dotyku, słuchu oraz odprężenie i relaks. Zajęcia adresowane są m. in. do dzieci:
- z  upośledzeniem umysłowym,
-  mózgowym porażeniem dziecięcym,
- autyzmem i zespołem Aspergera,
-  zespołem Downa,
- opróżnieniem psychoruchowym,
- zaburzeniami integracji sensorycznej,
- słabo widzących i słabo słyszących.
- zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

      Efekty podejmowanych działań terapeutycznych to m. in. usprawnianie funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga, myślenie. Na dzieci pobudzone, niespokojne działa uspakajająco i wyciszająco a dzieci bierne, apatyczne pobudza i zachęca do zabawy. Umożliwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z terapeutą, poprawia samopoczucie, spostrzeganie oraz rozwija zainteresowania. Obok narządów zmysłów, rozwijana jest również motoryka.

     Sala jest wyposażona między innymi w:
- suchy basen,
- lustrzany domek z kolumna wodną,
- łóżko wodne,
- zestaw świetlno - dźwiękowy,
- światłowody,
- projektor przestrzenny, tablicę dotykową
- lustro,
- zestawy kolorowych zabawek dotykowych,
- materace, wałki, siedziska, tunele i inne.

Zajęcia w Sali mogą się odbywać tak indywidualnie jak i grupowo.