W zakresie profilaktyki oferta poradni obejmuje m.in.:


• wczesną diagnostykę i wspomaganie rozwoju małych dzieci;
• psychologiczne badania przesiewowe na terenie szkół i oddziałów przedszkolnych;
• zajęcia dla dzieci i młodzieży zapobiegające uzależnieniom, agresji, nieprzystosowaniu społecznemu i zaburzeniom emocjonalnym;
• psychoedukację rodziców.
• promocję zdrowia i prawidłowego odżywiania;
• współpracę psychologów z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i młodzieży;
• prowadzenie pogadanek oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz na terenie poradni.