EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY '2022

Szanowni Państwo,

6 marca 2022 roku świętować będziemy Europejski Dzień Logopedy pod hasłem ogłoszonym przez ESLA - European Speech and Language Therapy Association.

Tegoroczne hasło:

"Speech and Language Therapy across the age span"

Terapia mowy i języka na każdym etapie życia

Jak co roku, logopedzi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie będą organizować szkolenia dla rodziców i nauczycieli oraz bezpłatne konsultacje.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w piątek 4.03.2022r. godz. 9-12

 Anna Waśkiewicz-Polityło- logopeda, neurologopeda

Urszula Kwiecień- logopeda

Szkolenia dla nauczycieli

 Temat: Zabawy logopedyczne w terapii opóźnionego rozwoju mowy dziecka

Data: 2.03.2022r.,  godz. 14.00
Prowadzący: Barbara Kaczmarek

 Temat: Afazja u dzieci – jak nie zgubić się w chaosie terminologicznym. Wskazówki do pracy diagnostycznej i terapeutycznej.

Data: 3.03.2022r.,  godz.16.00
Prowadzący: Anna Waśkiewicz – Polityło

Szkolenia dla rodziców

 Temat:  Gry dydaktyczne wspomagające rozwój mowy dziecka

Data:  2.03.2022r., godz. 15.00
Prowadzący: Barbara Kaczmarek

 Temat: Dziecko nie mówi, Jak stymulować rozwój mowy u dziecka w wieku 2-6 lat

Data: 11.03.2022r.,  godz.14.00
Prowadzący: Ewa Dzika, Urszula Kwiecień

Zapisy na szkolenia i konsultacje w sekretariacie PPP tel. 446322874  (ilość miejsc ograniczona)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drogie koleżanki – logopedki!
Zgodnie z umową zamieszczam propozycję tematów zajęć logopedycznych na styczeń i luty. Można je wykorzystać również podczas zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych. W zależności od rodzaju zajęć kładziemy nacisk na inne elementy, czyli koncentrujemy się na artykulacji lub czytaniu lub pisaniu lub liczeniu. Zaglądajcie na naszą stronę – w lutym będą propozycje na marzec i kwiecień.
Zapraszam do dzielenia się własnymi pomysłami – prześlijcie nam wasze propozycje, a my umieścimy je na stronie Koła Logopedów.
 
 
 
 
 
 
 
W DNIACH 13 – 17 LISTOPADA 2017r.
ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W III EDYCJI POWIATOWEGO TYGODNIA LOGOPEDY
LOGOPEDZI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W BEŁCHATOWIE
PRZYGOTOWALI NASTĘPUJĄCE INICJATYWY

 
 
 
PONIEDZIAŁEK      13.11. 2017r.
 
Godzina Temat Osoba prowadząca
12.00 – 13.00 Konsultacje logopedyczne dla rodziców A. Polityło
15.00 – 16.00
 
„Jak wspierać rozwój mowy” – szkolenie dla rodziców
 
E. Dzika
WTOREK    14.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
 
15.00 – 16.00
 (Poradnia Bełchatów)
„Gry i zabawy logopedyczne” – warsztaty dla nauczycieli
                            
B. Kaczmarek
 
15.00 – 16.00
 (Punkt Terapeutyczny Zelów)
„Stymulowanie słuchu fonematycznego i ćwiczenia prawidłowej artykulacji głosek
„sz, ż, cz, dż” na materiale słowno – obrazkowym” – zajęcia dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej
 
A. Spocińska
 J. Grzejszczak
ŚRODA    15.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
 
16.30 – 17.30
 
 
„Rozwój mowy dziecka” – szkolenie dla rodziców
 
E. Marszałek
CZWARTEK    16.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
16.00 – 17.00 „Stymulacja umiejętności językowych z wykorzystaniem  metody EEG Biofeedback”– warsztaty dla rodziców i nauczycieli
 
M. Gutknecht
 A. Polityło
PIĄTEK    17.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
10.00 – 12.00 „Stymulacja umiejętności językowych z wykorzystaniem  metody SI (Integracji Sensorycznej)”– warsztaty dla rodziców i nauczyciel J. Jaworska - Bielaś
10.00 – 12.00 Konsultacje logopedyczne dla rodziców B. Kaczmarek
12.00 – 16.00 Konsultacje logopedyczne dla rodziców E. Marszałek
12.00 – 13.00
(Punkt Terapeutyczny Zelów)
„Rola słuchu fonematycznego w rozumieniu i kształtowaniu mowy dziecka ”
 – pogadanka dla rodziców
 
A. Spocińska
 J. Grzejszczak
 
 
 
ZAPRASZAMY
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!!
 
W dniach 13-17 listopada 2017r w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie
odbędzie się Powiatowy Tydzień Logopedy.
Zapraszamy dzieci i ich rodziców
do wzięcia udziału w konkursie na grę logopedyczną.
Termin dostarczenia prac - do 10 listopada 2017r.
Wykonane gry przekazujemy logopedom prowadzącym terapię lub do gabinetu nr 5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 grudnia 2016 roku
 
 
 
w Sali Konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Bełchatowie przy ul. Czaplineckiej 96 odbyło się spotkanie
Powiatowego Koła Logopedów.
 
         W przedświątecznej atmosferze Anna Waśkiewicz-Polityło podsumowała II edycję projektu „ Powiatowy Tydzień Logopedy”, a uczestnikom projektu  wręczyła certyfikaty potwierdzające aktywny udział.
        Powiatowy Tydzień Logopedy,  to coroczne działanie inicjowane przez Powiatowe Koło Logopedów . W tym roku szkolnym projekt był realizowany od 14 do 18 listopada 2016 roku.
Proponowany projekt ma na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju pomocy logopedycznej. Adresatami i docelowymi odbiorcami PTL są wszystkie dzieci i uczniowie (także ich rodzice) potrzebujący profesjonalnego wsparcia logopedycznego z terenu powiatu bełchatowskiego.
        W II edycji projektu udział wzięło 15 placówek oświatowych z Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego, a więc o 3 placówki więcej niż w roku ubiegłym, co cieszy i napawa optymizmem ( listę placówek, organizatorów działań i nazwiska koordynatorów zamieszczamy w zakładce Koła  PTL- uczestnicy ). W trakcie tego tygodnia logopedzi zaproponowali i przeprowadzili wiele ciekawych inicjatyw  dla dzieci i ich rodziców. Były to między innymi : prezentacje multimedialne, pogadanki i szkolenia dla rodziców, warsztaty dla rodziców i nauczycieli, konsultacje indywidualne, przesiewowe badania słuchu, zajęcia grupowe dla dzieci w różnych grupach wiekowych, prezentacje programów i metod wspierających terapię logopedyczną, prezentowanie pomocy logopedycznych i najnowszej literatury dotyczącej problemów związanych z rozwojem mowy i zaburzeniami rozwoju mowy. Duży nacisk  w II edycji projektu położono na profilaktykę logopedyczną.
Na spotkaniu w poradni uczestniczący w projekcie logopedzi wymienili się  swoimi spostrzeżeniami i przedstawili propozycje do III edycji projektu.
        Ewa Marszałek przedstawiła ciekawą prezentację z wyjazdu studyjnego „Trzy systemy edukacyjne w jednym kraju. Opieka logopedyczna w Andorze” (prezentacja multimedialna zamieszczona w zakładce PKL).
        Na koniec przy” mikołajkowej herbatce” omówiono sprawy różne związane z działaniem Powiatowego Koła Logopedów.
 
 
        Na kolejne spotkanie Koła zapraszamy 06.03.2017r.(poniedziałek) godz. 15.
 
 
 
 
 
 
BAJKOTERAPIA W PRACY LOGOPEDYCZNEJ