KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacje psychologiczne to jednorazowe (bądź kilkukrotne) indywidualne spotkanie z psychologiem na terenie Poradni, bądź szkoły. Celem konsultacji jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji dziecka oraz zaproponowanie odpowiednich oddziaływań ukierunkowanych na rozwiązanie, bądź zmianę. Podczas konsultacji można też uzyskać doraźną pomoc psychologiczną, otrzymać informacje dotyczące zgłaszanego problemu oraz wskazówki dotyczące metod pracy z dzieckiem. Konsultacje mogą mieć również charakter doradczy i psychoedukacyjny.