Aktualności - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Sieć współpracy i samokształcenia
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli oraz pedagogów szkolnych do współpracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia w obszarze działań wychowawczych szkoły pt. "Skuteczny Wychowawca".

       Proponowane zagadnienia do realizacji w ramach sieci:
  • rola wychowawcy we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży,
  • sposoby motywowania uczniów do nauki,
  • warunki i techniki budowania współpracy z rodzicami uczniów,
  • pokonywanie trudności w zachowaniu uczniów,
  • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

  Zakres zagadnień może być modyfikowany zgodnie z bieżącymi potrzebami uczestników.

  Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z koordynatorami sieci:

    Magdalena Wieczorek-Pytlewska - m.wieczorekpytlewska@pppbelchatow.pl
    Monika Jasiulak - m.jasiulak@pppbelchatow.pl

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego