Poszukiwacze abecadła - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta > Zajęcia grupowe dla dzieci
Początek wieku szkolnego, podobnie jak początek wszystkich innych okresów rozwojowych, jest okresem przełomowym, okresem krytycznym.
                                           L. S. Wygotski„Poszukiwacze abecadła”


Grupowe zajęcia dla dzieci z klas I z normą intelektualną prowadzone są na terenie Poradni w roku szkolnym - od X do VI - łącznie 15 spotkań co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone w oparciu o autorski program edukacyjno – terapeutyczny w zakresie stymulacji i kompensacji funkcji percepcyjno – motorycznych warunkujących naukę czytania i pisania.
Cele szczegółowe zajęć to:
-usprawnianie narządów mowy (elementy logoterapii);
-wzbogacanie zasobu słownika;
-doskonalenie funkcji wzrokowej, słuchowej i ruchowej (czyli analizy i syntezy, słuchu fonematycznego, pamięci, sprawności manualnej i grafomotorycznej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej);
-ogólne wzbogacenie wiedzy, w tym także z zakresu aktywności zawodowej ludzi dorosłych (elementy preorientacji zawodowej);
-utrwalenie obrazu graficznego liter;
-doskonalenie umiejętności czytania i pisania.


Termin naboru – do końca września każdego nowego roku szkolnego.
Czas trwania  zajęć –  1 spotkanie - 60 minut.
Liczba uczestników ograniczona.

Warunkiem kwalifikacji do zajęć jest przeprowadzenie przed rozpoczęciem realizacji kształcenia zintegrowanego (klasa I) pełnej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej wskazującej konieczność podjęcia działań usprawniających obniżone funkcje percepcyjno – motoryczne.
Na wniosek rodzica bezpłatne badanie w tym kierunku przeprowadzane jest na terenie poradni, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego