Punkt Konsultacyjno- Doradczy - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta > Doradztwo zawodowe
Punkt Konsultacyjno – Doradczy  to  forma wsparcia uczniów w podejmowaniu decyzji w  wyborze przyszłego   zawodu lub kierunku dalszego kształcenia. Poradnictwo edukacyjno –   zawodowe w ramach PKD skierowane jest głównie do młodzieży placówek   mających utrudniony dostęp do usług z zakresu doradztwa, z uwagi na   znaczną odległość od Poradni.
Indywidualne konsultacje z doradcą   zawodowym odbywają się na terenie szkoły, raz w miesiącu, w terminach   ustalonym wcześniej z pedagogiem szkolnym.
Oferta skierowana jest do uczniów, rodziców i nauczycieli i obejmuje:
-możliwość skorzystania z informatorów szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego;
-możliwość zapoznania się z opisami zawodów;
-udzielanie   informacji dotyczących oferty edukacyjnej, warunków kwalifikacji do   szkół, adresów placówek i instytucji kształcących;
-wykonanie   indywidualnych badań predyspozycji zawodowych (narzędzia pedagogiczne:   testy, ankiety, kwestionariusze), a po analizie ich wyników   ukierunkowanie ucznia w nakreśleniu ścieżki kariery edukacyjnej i   zawodowej;
-pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu - przeprowadzanie indywidualnych rozmów z zainteresowanymi gimnazjalistami;
-prowadzenie w klasach zajęć wprowadzających w tematykę orientacji szkolnej i zawodowej;
-możliwość wprowadzenia do pracy wychowawczej z klasą programów z zakresu orientacji zawodowej;
-udzielanie konsultacji rodzicom uczniów z problemami zdrowotnymi;
-prowadzenie zebrań dla rodziców gimnazjalistów o tematyce wyboru zawodu, szkoły ponadgimnazjalnej.  

Pomoc udzielana przez doradców zawodowych jest bezpłatna.
   Aktualnie Punkty Konsultacyjno – Doradcze funkcjonują na terenie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie oraz Zespołu Szkolno –  Przedszkolnego w Ruścu (dla gimnazjalistów).
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego