psychologiczna - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta > Diagnoza
 

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna odbywa się na terenie Poradni po wcześniejszym ustaleniu terminu w Sekretariacie. Badanie przeprowadzane jest na wniosek rodzica, bądź ucznia pełnoletniego. Diagnoza obejmuje m.in. ocenę potencjalnych możliwości intelektualnych, badanie rozwoju psychoruchowego, osobowości, sfery emocjonalnej i społecznej, stanu psychicznego dzieci i młodzieży.
 
Diagnoza skierowana jest do dzieci i młodzieży, u których obserwuje się m.in.
 
-   oblemy w nauce;
-   specyficzne trudności w uczeniu się (problemy w nauce poprawnego czytania, pisania, liczenia);
-   problemy z koncentracją uwagi;
-   problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami i innymi osobami m.in. wchodzenie w konflikty, unikanie kontaktu, nieśmiałość, uległość, opór;
-   trudności w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
-   różnorodne zaburzenia i odchylenia rozwojowe;
-   opóźnienia w rozwoju;
-   problemy osobiste i rodzinne;
-   zaburzenia emocjonalne np. nadpobudliwość, zahamowanie, lęki, moczenie nocne, zaburzenia więzi emocjonalnych, problemy wieku dojrzewania;
-   zachowania trudne m.in. agresję, autoagresję, zachowania stereotypowe;
-   jąkanie;
-   zaburzenia odżywiania;
-   występowanie chorób fizycznych i psychicznych;
-   inne.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego