W krainie dźwięków i słów - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta > Zajęcia grupowe dla dzieci
„Mowa jest zewnętrznym myśleniem, myślenie wewnętrzną mową.
Antoine Rivarol
      Zajęcia grupowe wspomagające rozwój mowy 4 – latka prowadzone na terenie Poradni w danym roku szkolnym, w ramach 45 minutowych spotkań. Zajęcia prowadzone w oparciu o autorski program logopedyczny ukierunkowany na rozbudzenie wśród dzieci ciekawości aktywnością słowną, zamiłowania do poprawnej wymowy, a także zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania podstawowych kompetencji językowych. Cele szczegółowe zajęć to:
-kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;
-doskonalenie prozodii mowy (rytm, akcent, melodia);
-usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez usprawnianie makroruchów, czyli ruchów całego ciała;
-rozwijanie słuchu dziecka;
-wzbogacanie słownictwa, kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka;
-rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
-stymulowanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych;
-utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek;
-rozwijanie kompetencji społecznych dziecka;
-rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych;
-doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

      Termin naboru – wrzesień każdego roku szkolnego.
      Liczba uczestników ograniczona.
  Warunkiem kwalifikacji do zajęć jest przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć diagnozy logopedycznej. Na wniosek rodzica bezpłatne badanie przeprowadzane jest na terenie Poradni, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego