Aktualności koła - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Koło logopedyczne

Drogie koleżanki – logopedki!
Zgodnie z umową zamieszczam propozycję tematów zajęć logopedycznych na styczeń i luty. Można je wykorzystać również podczas zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych. W zależności od rodzaju zajęć kładziemy nacisk na inne elementy, czyli koncentrujemy się na artykulacji lub czytaniu lub pisaniu lub liczeniu. Zaglądajcie na naszą stronę – w lutym będą propozycje na marzec i kwiecień.
Zapraszam do dzielenia się własnymi pomysłami – prześlijcie nam wasze propozycje, a my umieścimy je na stronie Koła Logopedów.
W DNIACH 13 – 17 LISTOPADA 2017r.
ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W III EDYCJI POWIATOWEGO TYGODNIA LOGOPEDY
LOGOPEDZI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W BEŁCHATOWIE
PRZYGOTOWALI NASTĘPUJĄCE INICJATYWY


 
PONIEDZIAŁEK      13.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
12.00 – 13.00
Konsultacje logopedyczne dla rodziców
A. Polityło
15.00 – 16.00
 
„Jak wspierać rozwój mowy” – szkolenie dla rodziców
E. Dzika
WTOREK    14.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
 
15.00 – 16.00
 (Poradnia Bełchatów)
„Gry i zabawy logopedyczne” – warsztaty dla nauczycieli
                            
B. Kaczmarek
 
15.00 – 16.00
 (Punkt Terapeutyczny Zelów)
„Stymulowanie słuchu fonematycznego i ćwiczenia prawidłowej artykulacji głosek
„sz, ż, cz, dż” na materiale słowno – obrazkowym” – zajęcia dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

 
A. Spocińska
 J. Grzejszczak
ŚRODA    15.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
 
16.30 – 17.30
 
„Rozwój mowy dziecka” – szkolenie dla rodziców
E. Marszałek
CZWARTEK    16.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
16.00 – 17.00
„Stymulacja umiejętności językowych z wykorzystaniem  metody EEG Biofeedback”– warsztaty dla rodziców i nauczycieli
 
M. Gutknecht
 A. Polityło
PIĄTEK    17.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
10.00 – 12.00
„Stymulacja umiejętności językowych z wykorzystaniem  metody SI (Integracji Sensorycznej)”– warsztaty dla rodziców i nauczyciel
J. Jaworska - Bielaś
10.00 – 12.00
Konsultacje logopedyczne dla rodziców
B. Kaczmarek
12.00 – 16.00
Konsultacje logopedyczne dla rodziców
E. Marszałek
12.00 – 13.00
(Punkt Terapeutyczny Zelów)
„Rola słuchu fonematycznego w rozumieniu i kształtowaniu mowy dziecka ”
 – pogadanka dla rodziców

 
A. Spocińska
 J. GrzejszczakZAPRASZAMY
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

W dniach 13-17 listopada 2017r w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie
odbędzie się Powiatowy Tydzień Logopedy.
Zapraszamy dzieci i ich rodziców
do wzięcia udziału w konkursie na grę logopedyczną.
Termin dostarczenia prac - do 10 listopada 2017r.
Wykonane gry przekazujemy logopedom prowadzącym terapię lub do gabinetu nr 5.


 
 
 
7 grudnia 2016 roku
 
 
w Sali Konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Bełchatowie przy ul. Czaplineckiej 96 odbyło się spotkanie
Powiatowego Koła Logopedów.
         W przedświątecznej atmosferze Anna Waśkiewicz-Polityło podsumowała II edycję projektu „ Powiatowy Tydzień Logopedy”, a uczestnikom projektu  wręczyła certyfikaty potwierdzające aktywny udział.
        Powiatowy Tydzień Logopedy,  to coroczne działanie inicjowane przez Powiatowe Koło Logopedów . W tym roku szkolnym projekt był realizowany od 14 do 18 listopada 2016 roku.
Proponowany projekt ma na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju pomocy logopedycznej. Adresatami i docelowymi odbiorcami PTL są wszystkie dzieci i uczniowie (także ich rodzice) potrzebujący profesjonalnego wsparcia logopedycznego z terenu powiatu bełchatowskiego.
        W II edycji projektu udział wzięło 15 placówek oświatowych z Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego, a więc o 3 placówki więcej niż w roku ubiegłym, co cieszy i napawa optymizmem ( listę placówek, organizatorów działań i nazwiska koordynatorów zamieszczamy w zakładce Koła  PTL- uczestnicy ). W trakcie tego tygodnia logopedzi zaproponowali i przeprowadzili wiele ciekawych inicjatyw  dla dzieci i ich rodziców. Były to między innymi : prezentacje multimedialne, pogadanki i szkolenia dla rodziców, warsztaty dla rodziców i nauczycieli, konsultacje indywidualne, przesiewowe badania słuchu, zajęcia grupowe dla dzieci w różnych grupach wiekowych, prezentacje programów i metod wspierających terapię logopedyczną, prezentowanie pomocy logopedycznych i najnowszej literatury dotyczącej problemów związanych z rozwojem mowy i zaburzeniami rozwoju mowy. Duży nacisk  w II edycji projektu położono na profilaktykę logopedyczną.
Na spotkaniu w poradni uczestniczący w projekcie logopedzi wymienili się  swoimi spostrzeżeniami i przedstawili propozycje do III edycji projektu.
        Ewa Marszałek przedstawiła ciekawą prezentację z wyjazdu studyjnego „Trzy systemy edukacyjne w jednym kraju. Opieka logopedyczna w Andorze” (prezentacja multimedialna zamieszczona w zakładce PKL).
        Na koniec przy” mikołajkowej herbatce” omówiono sprawy różne związane z działaniem Powiatowego Koła Logopedów.
 
        Na kolejne spotkanie Koła zapraszamy 06.03.2017r.(poniedziałek) godz. 15.
 
BAJKOTERAPIA W PRACY LOGOPEDYCZNEJ

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego