Aktualności - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności
Autyzm to przypadłość, która zaliczana jest do grupy symptomów zwanych wycofaniem, czyli unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym – z ludźmi i otoczeniem. Uważa się, że jest to zaburzenie dotyczące mózgu, mogące mieć podłoże genetyczne. Jednak mimo zidentyfikowania wielu czynników zwiększających wystąpienie autyzmu, jego przyczyna nie została dotąd w pełni poznana.
Autyzm – co wiemy
Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, które charakteryzują nieprawidłowości w trzech obszarach:
- Interakcji społecznych
- Komunikacji
- Zachowania i zainteresowań- sztywne stereotypowe  wzorce aktywności.

NIE DAJMY SIĘ STRESOWI - MINIPORADNIK na trudne czasy

     Stres jest nieodłączną częścią naszego życia. Wg klasycznej definicji stresem jest nieswoista reakcja organizmu na wszelkie stawiane mu wymagania (H.Seyle). To może być sprawdzian, występ przed większym audytorium, choroba lub śmierć w rodzinie, nowa praca/nauka w nowej szkole, remont, przeprowadzka, przygotowanie przyjęcia urodzinowego, czy sytuacja, z którą mierzymy się obecnie wszyscy – konieczność izolacji w obliczu zagrożenia, jakim jest epidemia, konieczność rezygnacji z lubianych aktywności, konieczność godzenia przez wielu dorosłych kilku ról naraz: pracownika, nauczyciela, czy terapeuty swojego dziecka, pewna nieprzewidywalność zdarzeń.
     To sytuacja zupełnie wyjątkowa, towarzyszący jej lęk lub niepokój jest naturalną reakcją organizmu na niebezpieczeństwo i może mieć znaczenie ochronne – np. pozwoli na konsekwentne podejmowanie działań zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się choroby.Jak sprawić, aby dzieci pomagały nam w domu?

Drodzy rodzice,
Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do sprzątania swojego pokoju, ale też przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami oraz pomocy w innych domowych obowiązkach.
Nie przejmujmy się jeśli coś nie będzie idealnie i porządnie zrobione, ponieważ tak naprawdę celem włączania dziecka w domowe obowiązki nie jest posprzątanie tak, aby było czysto. Prawdziwym celem jest:
1. Wzmacnianie poczucia wartości i samooceny "potrafię samodzielnie zrobić dużo rzeczy w domu, jestem w tym całkiem dobry. Moja jajecznica wyszła wczoraj nawet lepiej niż mamy"
2. Wzmacnianie wytrwałości i motywacji "jeszcze nie umiem robić tego tak dokładnie, ale rodzice mówią, że na wszystko trzeba czasu i niedługo będę w tym jeszcze lepszy"
3. Poczucie wspólnoty rodzinnej "jestem potrzebny, pomagam i dzięki mnie - każdy dziś dostał dobrą herbatę do śniadania. Ja dbam o nich, oni o mnie"
4. Poczucie aprobaty rodziców "rodzice są ze mnie dumni, lubię im pomagać"
5. Poczucie samo-wystarczalności i niezależności "Lubię jak mama robi mi pyszne jedzenie, ale kiedy jest zajęta nie muszę nikogo prosić o kanapki, ani podgrzanie obiadu w mikrofalówce, bo to przecież proste"
6. Poczucie satysfakcji i dobrze wykorzystanego dnia (dzieci tak samo jak my czują się lepiej wieczorem, kiedy kładą się do łóżka z poczuciem, że nie oglądały cały dzień bajek, ale zrobiły coś pożytecznego i przydały się. Ma to znaczenie szczególnie teraz, kiedy dni robią się podobne, wpadamy w apatię, a czasem nawet w brak motywacji do czegokolwiek - nie dajmy się temu)
Starajmy się nie poprawiać po dziecku, jeśli nie jest to szczególnie znaczące, zostawić tak jak dziecko zrobiło, ewentualnie pokazać jak można zrobić coś sprawniej, efektywniej ale bez krytykowania tego co już zostało zrobione.
Nie wynagradzajmy za obowiązki. Chwalmy często, ale nie dawajmy nagród za to, że dziecko coś zrobiło. Chcemy, żeby dzieci pomagały nie dla nagród, ale dlatego że normalne jest wspólne dbanie o dom i pozostałych domowników.
Uporządkuj plan dnia. Rozpisz na kartce tygodniowe obowiązki domowników. Jeśli sprawimy, że zadania będą naturalną częścią dnia i przestaną być tylko przymusowym obowiązkiem, to dziecko przestanie ich unikać niczym ognia.
Aby tak się stało, najpierw zwróćmy także uwagę na własne podejście do obowiązków domowych. Jeśli narzekamy, że musimy coś zrobić, dziecko również nabierze niechęci do czynności domowych.
Tymczasem wspólne sprzątanie i gotowanie może być całkiem przyjemne. Zróbmy z obowiązków okazje do rozwoju dzieci i wspólnego, fajnie spędzanego czasu.

Materiał udostępniony za zgodą Child Therapy


W czasie niepokoju związanego z dzisiejszą epidemią zachęcam Państwa
do zapoznania się z poniższym artykułem.
Zwraca on uwagę na psychologiczne aspekty koronawirusa z uwzględnieniem odniesień
do samego siebie,  świata i przyszłości.
Może być inspiracją do poszerzenia horyzontów myślenia
w tym ciężkim dla na wszystkich czasie.

  Zapraszam do lektury.

Magdalena Wieczorek- Pytlewska
psychologNarzędzia i zasoby edukacyjne na czas zamknięcia szkół

Polecamy zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na stronie https://otwartezasoby.pl poświęconej nowoczesnym technologiom wspierającym edukację dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zasobów Internetu.


Jak wspierać dzieci/młodzież w radzeniu sobie z lękiem przed koronawirusem ?
 
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie,
 
 
Życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem wypełnionym wspólnym, rodzinnym świętowaniem w szczęśliwej, spokojnej, pełnej wzajemnej serdeczności i miłości atmosferze. Niech zostaną zapamiętane jako radosne chwile życzeń i rozmów przy wigilijnym stole, świątecznej choince, przy blasku Gwiazdy Betlejemskiej, a nadchodzący Nowy Rok 2020 niech przyniesie same dobre dni.
                                                         
 
           Najserdeczniejsze świąteczne życzenia
składają  Dyrektor i Pracownicy
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie     

Rozstrzygnięcie konkursu logopedycznego.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 Sprawozdanie

W ramach Dni Otwartych Poradni i Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w dn. 9 października 2019 r. odbyły się zajęcia na temat „Jak słyszę i mówię, tak piszę. Propozycje ćwiczeń usprawniających słuch fonematyczny dla dzieci z klas 0 – III”.
Prowadzący zajęcia- logopedzi: A.Wejman, J. Pietrzko, pedagog: G. Kopera-Bielaś
Uczestnicy – sześcioro uczniów z placówek powiatu bełchatowskiego – zgodnie z tytułem zajęć wykonywali różne ćwiczenia słuchowe, m.in.:
- różnicowanie głosek opozycyjnych,
- dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazu,
- szukanie rymów,
- odtwarzanie rytmów,
- rozpoznawanie instrumentów,
- reagowanie ruchem na konkretne dźwięki.
Na zakończenie dzieci wykonały własne instrumenty muzyczne z użyciem butelek, farb, kaszy, ryżu itp. Wszyscy chętnie współpracowali i świetnie się bawili :-)
 
 
Drodzy Państwo, informujemy, iż:
  • trwa nabór do grupy terapeutycznej dla młodzieży z problemami emocjonalnymi (zapisy i bliższe informacje w sekretariacie Poradni)
  • w ramach współpracy z placówkami oświatowymi z terenu powiatu bełchatowskiego w bieżącym roku szkolnym proponowana jest sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów w obszarze profilaktyki uzależnień oraz innych zagrożeń występujących wśród dzieci i młodzieży – koordynatorzy: Monika Jasiulak, Magdalena Wieczorek-Pytlewska (zapisy w sekretariacie Poradni).
 
 
Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, które w tym roku odbędą się w dniach 07-11 października (szczegóły na plakacie).
 
Regulamin konkursu:
 
 
· konkurs adresowany do dzieci 6 - letnich z terenu powiatu bełchatowskiego;
 
·  technika pracy dowolna;
 
·  praca na arkuszu A – 4;
 
·  podpisane prace na ich awersie (imię i nazwisko dziecka, nazwa placówki) prosimy nadsyłać drogą pocztową na adres:

 
 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełchatowie
 
ul. Czapliniecka 96, 97 – 400 Bełchatów
 
z dopiskiem konkurs plastyczny „Kim będę w przyszłości”

 
 
       albo ewentualnie złożyć bezpośrednio do sekretariatu Poradni bądź gabinetu nr 3;
 
·  do prac konkursowych koniecznie należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 
·  prosimy o podanie danych osoby do kontaktu (imię i nazwisko nauczyciela oraz numer telefonu);
 
·  prace powinny spełniać warunki konkursu i mieścić się w wyznaczonej tematyce;
 
·  nadesłane prace zostają do dyspozycji organizatora konkursu (czyli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie);
 
·  termin nadsyłania prac do 22 maja 2019 roku;
 
·  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 maja 2019 roku;
 
·  wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www Poradni;
 
·  wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych wyróżnionym autorom trzech prac przewidziane jest 28 maja 2019 na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie (po telefonicznym ustaleniu godziny).
W razie wątpliwości zapytania prosimy kierować pod nr tel. 44 632 – 28 – 74.
 
Osoba do kontaktu / koordynator projektu: Agnieszka Nagodzińska - BociekUczymy myślenia matematycznego.
Gry i zabawy dostosowujemy do możliwości dziecka nie do jego wieku, gdyż może się zdarzyć, że młodsze, np. 6 – letnie dziecko, będzie wykonywać działania dodawania i odejmowania w zakresie 100, a starsze, 8 – 10 letnie, będzie miało z tym problemy.


Do pobrania:

Artykuły przygotowane w ramach Dni Otwartych


Informacja na temat prowadzonych grup

Dla dzieci
1. Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzona w SP nr 9 w Bełchatowie (klasy gimnazjalne oraz piąte, szóste i siódme). Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

Program przeznaczony jest dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zwłaszcza zaś uczniów agresywnych z tendencją do używania przemocy i mających problemy z kontrolowaniem złości..

Dla nauczycieli
1. W ramach Grup Wsparcia
a)„Rozwój osobisty nauczyciela z elementami doskonalenia umiejętności dydaktycznych” – zajęcia warsztatowe kierunkowane na poznawanie siebie, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, ćwiczenie zachowań asertywnych, podnoszenie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz wzmacniania innych umiejętności społecznych.

Program przeznaczony jest dla nauczycieli szkół i przedszkoli. Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu, oraz

b) Grupa wsparcia dla nauczycieli do spraw wspomagania nauczycieli w kontaktach z rodzinami. Terminy spotkań na stronie internetowej Poradni.

2. W ramach sieci współpracy ze szkołami
„Skuteczny wychowawca” spotkana o charakterze warsztatowym ukierunkowane na wzmacnianie umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz podniesienie efektywności komunikowania się z uczniami i rodzicami.

Cztery spotkania w roku, nabór uczestników ma miejsce w miesiącu  wrześniu.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie
zaprasza na:
BEZPŁATNE ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Szczegóły na plakacie obok
Serdecznie zapraszamy na zajęcia stymulujące funkcje percepcyjno – motoryczne warunkujące naukę czytania i pisania
pt. „POSZUKIWACZE ABECADŁA”
Szczegóły na plakacie obok
Serdecznie zapraszamy na zajęcia grupowe wspomagające rozwój mowy 4 – latka
pt. „W krainie dźwięków i słów”

Szczegóły na plakacie obok
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego