psychologiczna - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta > Terapia

Na terapię psychologiczną kwalifikowane są dzieci, młodzież, rodzice (lub całe rodziny) po wcześniejszym zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb oraz występujących problemów. Uczestnictwo w terapii jest dobrowolne i nieodpłatne. Zajęcia terapeutyczne odbywają się zgodnie z planem ustalonym przez osoby prowadzące.

Na terenie Poradni realizowana jest:
-       terapia indywidualna, zgodnie z planem;
-       terapia biofeedback;
-       elementy interwencji kryzysowej;
-       zajęcia z zakresu muzykoterapii;
-       wczesna stymulacja rozwoju dziecka;
-       zajęcia rozwijające procesy poznawcze m.in. pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie, koordynację wzrokowo- ruchową;
-       terapia behawioralna;
-       zajęcia wspierające rozwój kompetencji społeczno- emocjonalnych;
-       terapia rodzin;
-       zajęcia socjoterapeutyczne;
-       terapia grupowa dla dzieci doświadczających rozwodu rodziców;
-       terapia grupowa dla z opóźnionym rozwojem mowy;
-       zajęcia rozwijające kompetencje rodzicielskie;
-       grupa psychoedukacyjna dla rodziców doświadczających rozwodu;
 
Terapia psychologiczna skierowana jest do dzieci i młodzieży, która doświadcza różnych problemów o podłożu psychologicznym m.in.
-       opóźnienia w rozwoju;
-       problemy emocjonalne;
-       przeżycia traumatyczne;
-       konflikty rodzinne;
-       przemoc;
-       trudności wychowawcze;
-       zaburzenia psychosomatyczne;
-       moczenie, zaburzenia wydalania;
-       nerwice i fobie;
-       zaburzenia depresyjne i lękowe;
-       nadpobudliwość psychoruchowa;
-       jąkanie się na tle emocjonalnym;
-       zaburzenia odżywiania;
-       niepełnosprawność intelektualna;
-       problemy w relacjach rówieśniczych;
-       wysoki poziom stresu;
-       autyzm;
-       mutyzm;
-       nieśmiałość;
-       inne.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego