predyspozycji zawodowych - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta > Diagnoza
     
    Indywidualna diagnoza predyspozycji i preferencji zawodowych adresowana jest do uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.  W przypadku zainteresowania ucznia pomocą doradcy zawodowego w wyborze szkoły, w sprecyzowaniu swoich oczekiwań, zainteresowań i skłonności zawodowych proponuje się wykonanie diagnozy w oparciu o:
- dostosowane do wieku ucznia ankiety/testy w wersji papierowej wykorzystywane przez doradców zawodowych;
- testy dostępne w wersji elektronicznej.
Jeśli wystąpi potrzeba uzupełnienia diagnozy rozszerza się ją o badanie psychologiczne.
     W odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie  jest wymagana pisemna zgoda rodziców na przeprowadzenie konsultacji, odbycie rozmowy doradczej lub wykonanie diagnozy predyspozycji zawodowych - wystarczy zgoda ustna.
     Rodzic, opiekun niepełnoletniego ucznia zainteresowany uzyskaniem pisemnej opinii po spotkaniu z doradcą wnioskuje o nią pisemnie - wymagane jest podanie numeru PESEL dziecka – uczestnika rozmowy lub diagnozy predyspozycji.
Zgłoszeń na konsultacje dokonuje się telefonicznie lub drogą elektroniczną  na adres:
doradca_ppp_belchatow@interia.pl.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego