warsztaty i pogadanki - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta > Doradztwo zawodowe
Pogadanki mają charakter godzinnych   spotkań z klasami i prowadzone są przez doradców na terenie gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych. Ta forma jest realizowana głównie z   zastosowaniem metod podających, ma zatem charakter informacyjny.
Treści przekazywane w trakcie spotkań z klasami:
w odniesieniu do gimnazjalistów dotyczą głównie tematyki: właściwego przygotowania się do wyboru   dalszej drogi kształcenia i zawodu oraz czynników kształtujących ten   wybór, rodzajów szkół ponadgimnazjalnych i możliwości rozwoju edukacyjno –   zawodowego po ich ukończeniu, zaprezentowania lokalnej oferty   edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań szkół i warunków   kwalifikacji na różne kierunki kształcenia, etapów rekrutacji na kolejny etap nauki, w tym zasad działania elektronicznego systemu naboru;
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych m.in.: wskazówki na temat sposobów poszukiwania informacji i planowania kariery zawodowej, omówienie typów osobowości i ich związku z   wybieranym kierunkiem rozwoju zawodowego, aktualności na temat sytuacji   na rynku pracy i edukacji (branże przyszłości), prezentacja   najpopularniejszych kierunków studiów wyższych: rankingi uczelni,   kierunki zamawiane;

Grupowe zajęcia warsztatowe prowadzone przez doradców na terenie szkół skierowane są do uczniów wszystkich etapów kształcenia.
Oferujemy  tę  formę:
dla dzieci 5-letnich, 6-letnich oraz uczniów nauczania zintegrowanego;
dla uczniów klas VI;
dla uczniów gimnazjum klas I - III;
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W trakcie dwugodzinnych zajęć aktywizujących wykorzystywane są   następujące metody pracy grupą: elementy wykładu, gry i zabawy   dydaktyczne o tematyce zawodoznawczej, a w klasach starszych szkoły   podstawowej, w gimnazjum i  w szkołach ponadgimnazjalnych dostosowane do wieku uczestników metody ankietowe umożliwiające im samopoznanie, w tym określenie swoich zainteresowań, uzdolnień, mocnych stron osobowości.
Każdorazowo tematyka warsztatów jest dostosowana do wieku uczestniczących w nich   uczniów, może uwzględniać również indywidualne zapotrzebowanie szkół na   ujęcie w trakcie zajęć określonych treści tematycznych związanych z   problematyką ogólnie pojętej orientacji zawodowej.

Warunkiem   przeprowadzenia bezpłatnych pogadanek lub zajęć warsztatowych na terenie przedszkola bądź szkoły jest pisemne zgłoszenie ze szkoły na druku   nieformalnym bądź na druku dostępnym na stronie internetowej poradni   (zakładka : druki do pobrania).
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego