dzieci nadpobudliwe ruchowo - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta > Zajęcia grupowe dla dzieci

„Troska o dziecko
jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
Jan Paweł II

W Punkcie Terapeutycznym w Zelowie we współpracy z placówkami oświatowymi i rodzicami (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach) realizowany jest autorski program profilaktyczno – terapeutyczny „Magiczny ołówek”. Powstał on  na podstawie analizy potrzeb rozwojowych dzieci. Wczesne podjęcie czynności zmierzających do wykrycia zaburzeń grafomotoryki i rozpoczęcie pracy korekcyjno – kompensacyjnej, decyduje o właściwym przygotowaniu dziecka do nauki pisania oraz osiąganiu sukcesów w tym zakresie. Stąd kierowany jest on do dzieci 5 – 6 letnich, które objęte są badaniami przesiewowymi na terenie placówek, do których uczęszczają. Głównym celem programu jest doskonalenie sprawności grafomotorycznej dzieci. Jest on możliwy do osiągnięcia poprzez realizację celów szczegółowych, a więc:
 rozwijanie sprawności manualnej;
 wyrabianie nawyku przyjmowania właściwej pozycji ciała w trakcie wykonywania ćwiczeń graficznych oraz prawidłowego ułożenia narzędzia piszącego w dłoni;
 kształcenie płynności i precyzji ruchów rąk (zachowanie właściwego kierunku kreślenia);
 regulowanie napięcia mięśni palców i nadgarstka;
 rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 ograniczanie występowania synkinezji.
Program obejmuje badania przesiewowe, prelekcje dla rodziców, zajęcia otwarte z dziećmi oraz materiały ćwiczeniowe do pracy podczas zajęć i  samodoskonalenia w domu.
Realizowany jest on w trakcie roku szkolnego, z dziećmi, u których podczas badania pedagogicznego, zaobserwowano zakłócenia w obszarze motoryki małej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego