Koncepcja pracy PPP - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

 

KONCEPCJA  FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W BEŁCHATOWIE W LATACH 2016-2021
 
 
 
,,Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie dzieciom
w rozwoju, aby stały się, kim mogą”
 
Janusz Korczak
 
 
         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie jest jednym z ważnych ogniw systemu pomocy dziecku i rodzinie w powiecie bełchatowskim. Równie ważne w tym systemie jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne udzielane przez pracowników poradni wychowawcom, nauczycielom i innym specjalistom pracującym w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych z terenu jej działania. Skuteczność pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nierozerwalnie związana z postrzeganiem dzieci i młodzieży jako integralnej części środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego
         Poradnia jest i zawsze powinna być znaczącym elementem środowiska, w którym działa i z którym współpracuje na rzecz rozwoju własnego oraz lokalnego.
         Działalność poradni oraz kierunki jej rozwoju są oparte na założeniach poradnictwa oraz aktualnych trendach zgodnych ze zreformowanym systemem edukacji, w tym zasadach udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz zapotrzebowaniem środowiska lokalnego.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego